Marketing

Reklamní kampaně vytváří náš tým odborníků, který vymyslí a zpracuje kreativní koncept reklamní kampaně s jasnou nosnou myšlenkou. Klíčem je, aby vaše cílová skupina obsah sdělení snadno pochopila, přijala a ztotožnila se s ním.

Náš tým vám dále připraví vhodný strategický mediaplán s ideálním poměrem investice, vhodným médiem, cenou za oslovení 1 osoby a správným načasováním reklamní kampaně. Každou reklamní kampaň monitorujeme, hodnotíme a pravidelně vám budeme posílat výstupy formou média reportů.

Plánování a strategie

  • Analýza trhu a vašeho produktu
  • Kreativní idea nosné myšlenky

  • Grafický návrh

  • Týdenní reporty


Stavte se za námi na dobrou kávu!